U znak sećanja na sestre koje su 1916. motociklima prešle Ameriku

Neposredno pre nego što se Amerika 1916. uključila u Prvi svetski rat, dve sestre su krenule na put od Njujorka do San Franciska kako bi dokazale da i žene mogu biti kvalitetni kuriri tokom predstojećeg rata.

Augusta i Adelin Van Buren započele su svoju avanturu na paru Indian Powerplus motocikala bez prednjih kočnica čija je maksimalna brzina bila 60 km/h. Većina puteva je bila neobrađena, a neki su čak bili i neimenovani okolni putevi. Sestre su morale da se suoče sa snegom, pljuskovima, nedostatkom vode u sred pustinje, hapšenjima zbog nošenja muške odeće i sličnim situacijama.

Uznaksećanjanasestrekojesu1916.motociklimaprešleAmeriku-2

I pored svega, odlučile su da ovo putovanje iz zadovoljstva začine još malo i budu prve žene koje su osvojile vrh Pajks na motociklima.

8. septempra, dva meseca nakon početka, stigle su u San Francisko. Niko ih nije dočekao, ali nisu posustale, već su nastavile do Tihuane gde su se vozom vratile u Njujork. Uprkos svemu, vojska je odbila njihov zahtev za priključenje vojsci.

3. jula, 100 godina nakon njihovog putovanja, u znak sećanja na ovu neverovatnu avanturu održana je Sisters’ Centennial vožnja. Trasa je većim delom ostala ista, a prikupljeni novac podeljen je dvema ženskim grupama – Final Salute Inc. i Ženskoj koaliciji motociklistkinja.